Jeg har haft en kombination af:

  • Selvstændig virksomhed med undervisning og konsulentopgaver
    Faste stillinger se nedenstående:

2012 –  2015     Underviser, Bachelorstuderende i Idræt og Sundhed, SDU

2011 –  2012      Projektleder,  NEFOS, Netværket for selvmordsramte, projektleder

2009 – 2010       Projektleder, Børn og Unge forvaltningen, Kerteminde Kommune

  • KIFA – kvalificeringen af indsatsen for familier med børn med funktionsnedsættelse (Satspuljemidler – Servicestyrelsen)  

2005 – 2008       Timelærer og kursusleder på Køng Idrætshøjskole

  • Daghøjskoleforløb: ”Godt begyndt” for borgere som modtog dagpenge eller ledighedsydelse i samarbejde med kommuner
  • Korte kurser og Idrætslederuddannelsen på lange kurser

2005 – 2007 Projekt ”Motion som Medicin” for Fyns Amt – Region Syddanmark

  • Motionsvejledning og i mindre omfang kostvejledning
  • Udvikler og igangsætter af motionstilbud til borgere med ”skavanker” og livsstilssygdomme.

1990 – 2002     Fysioterapeut, Middelfart Kommune i Børn og Familie-afdelingen

  • Børnefysioterapeutisk konsulent til børn og unge mellem 0- 18 år, primært udredning og vejledning samt i mindre omfang behandling.
  • Stedfortræ­der/leder af Visitationsudvalg for småbørn med personaleledelse af specialpædagoger og rammestyring