Center for Neurorehabilitering, Dianalund

 

I efteråret 2015 er jeg blevet konsulent i et fagligt udviklingsprojekt på Center for Neurorehabilitering.
Fokus er den bassintræning i Sorø Helsebad, som tilbydes 3-4 klienter en gang om ugen.

Projektet har baggrund i en vision om et pilotprojekt med casestudies fra vinteren 2014/15. Projektet blev færdig beskrevet, men i foråret valgte Centeret have ønske om et andet forløb.
Det nuværende projekt har fokus på at øge den faglige kvalitet i bassintræningen for klienterne. Der er faglige læringsmål for fysioterapeuten og de 4 ressourcepersoner m. andre uddannelser, som er tilknyttet tilbuddet. Fysioterapeuten har Halliwick Grundkursus og videregående Halliwick kursus, mens to af ressourcepersoner har et Halliwick Grundkursus af ældre dato.

De første par gange har fagpersonerne oplevet udfordringer med den tekniske side af at give en hensigtsmæssig støtte. Det er meget naturligt, at det ikke for alle falder er lige nemt at udføre en længdeakserotion med maksimal støtte – velvidende, at klienten ikke må få munden i vand, når der er risiko for fejlsynkning.
Løb i vand var den helt store oplevelse med en af klienterne den første gang. Det giver så meget mening at kunne få pulsen op, når vedkommende bevæger sig langsomt på land. Desuden blev der klart bedre motorisk koordinering.

Det giver det stor faglig tilfredsstillelse at opleve at kunne finde “nøglen” for motivation for den enkelte klient. Sikke en opmærksomhed og fokusering, når aktiviteten tager afsæt i klientens interesse/kompetencer inden hjerneskaden.

I den efterfølgende supervision gennemgår vi forløbet fra svømmehallen. Endvidere søger vi i fællesskab at få koblet aktiviteterne eller øvelsen i vand til de tværfaglige rehabiliteringsmål. Det har indtil videre givet mig en indsigt i, hvor forskelligt målsætningerne kan være sat op. Bliver de tilstrækkeligt overordnede til, at de monofaglige målsætninger bliver mere specifikke?

I 2016 skrev Fysioterapeut Heide Hartvig en artikel om forløbet.
Læs hendes artikel her: Supervisionsbesøg på CfN, Filadelfia,