Fagligt inspirationsmateriale

Bassintræning af børn

Sundhedstyrelsen udgav 13. marts 2014 National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese.

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har sammen med Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge sideløbende udviklet et faglig inspirations materiale for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser. Jeg har været involveret i dette arbejde med fokus på træning i vand og målemetoder ift. vand.

Læs nærmere om det faglige inspirations materiale

Her kan du downloade folderen om træning i vand: serie-1—9-traning-i-vand

Bassintræning og børn
I en målrettet træningsindsats i vand indgår en vurdering af barnets færdigheder i vandet. Eksempelvis er barnets fysiske og psykiske tilvænning til vandet en forudsætning for at opnå en mere effektiv træning. Hvor indsatsen kan være rettet mod primært følgende kropsfunktioner: muskelstyrke, muskeltonus, viljebestemte bevægelser (herunder koordination af bevægelser) samt cardiovaskulære og respiratoriske funktioner.

Til vurdering af barnets færdigheder i vand findes validerede måleredskaber:
Water Orientation Test of Alyn (WOTA) (Tirosh et al, 2008)
Swimming with Independent Measure (S.W.I.M.) (Grologer Srsen et al, 2012).

Begge test bygger på Halliwick konceptet.
S.W.I.M. kan købes ved henvendelse til mig.
WOTA  har HASAM  hjemkøbt i nogle eksemplarer, så vi kan få afprøvet testen i vores Halliwick netværk.