Halliwick Grundkursus på Kirkebækskolen i Vallensbæk

 

Kurset afviklet på Kirkebækskolen på 6 hverdage i 2022

 

Kirkebækskolen er en specialfolkeskole bh– 10. klasse, for børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. ” Hver klasse går en gang om ugen til svømning, hvor vi svømmer efter Halliwick-princippet, der understøtter elevens opfattelse af egne ressourcer, kropsbevidsthed, selvhjulpenhed, samt sociale kompetencer.”

”I flere omgange har vi afholdt Halliwick-kurser her på Kirkebækskolen. Nu blev det endelig til noget igen (Corona fik rykket datoerne nogle gange).

10 kursister fra skolen og 2 eksterne kursister har 9 gange været i vores varmtvandsbassin og afprøvet teknikker og sjove aktiviteter. Indimellem blev der lyttet intenst til Bodils gennemgang af Halliwick-principper, og teorien blev grundigt gennemarbejdet. Det var nogle intensive dage med mange spørgsmål og sjove indslag i bassinet.

Alle fik deres kursusbevis, og nu har vi nye dygtige Halliwick-undervisere på skolen ”

”At kunne udbrede Halliwick på Kirkebækskolen er med til at hæve det faglige niveau – det giver barnet et godt udgangspunkt for at træne lungefunktion, arousal og alignment i kroppen.”

”Bodil er en ildsjæl, der brænder for Halliwick og de børn og unge, hun møder på sin vej. Man kan høre det på hendes formidling. Hun er super god til at give konstruktiv kritik og ros.
Hun har så meget styr på sit fag!”

”Vi har på kurset sat teori bag vores tidligere svømmeerfaring med elever, og så har vi øvet os i at give tilpasset støtte i nye inspirerende aktiviteter.”

”Vi har oplevet, at en pige, som ellers er træt, bliver meget vågen, opmærksom og deltagende til svømning. Hun profiterede meget af bevægelse i vand bl.a. rygliggende flydende, hvor hun fik små rotationer fra side til side”

”Et rigtig godt kursus med gode og inspirerende undervisere. Dejligt at det var så praksisnært og nemt at omsætte til sine ”egne” børn. Glæder mig til at komme i gang og afprøve alt det lærte med mine kollegaer og børn.”

 

[Vi kan flyde sammen i afslutningen på kurset 5. dag