Halliwick Koncept 2000

International Halliwick Association (IHA) Education and Research Committee  arbejde i  slutningen af 90´erne med den første fælles tekst om Halliwick Concept.

En opgave, hvor jeg i min opgave som medlem af Committee skulle varetage den danske og norske forståelse af Halliwick, som var blevet etableret i det nordiske samarbejde.
Ikke mindst alle drøftelserne af,  hvad skulle vi oversætte rotationerne til på dansk?
Hvorledes skulle det nye 10-punkts program være, når vi stadig ville have 10 punkter, men ønskede midtakse-rotationen (eng. sagital rotation) skrevet i konceptet.
Teksten blev godkendt ved IHA´s  General Meeting i oktober 2000.

Artiklen er oprindeligt skrevet til undervisere, IHA Lecturers  i Halliwick.
Den giver en god indføring i  grundforståelse og filosofien bag Halliwick

TheHalliwickConcept2000