Halliwick videregående kursus – børn

Halliwick Advanced Course 

For HASAM afholdt jeg sammen med Senior Halliwick Lecturer, Anna Olasinska fra Polen et videregående Halliwick kursus i 2015

Kurset var oprettet i samarbejde med Byskovskolen, afdeling Asgård lagde særlig vægt på undervisningen af børn og unge med funktionsnedsættelse.
Kursets mål og indhold:

  • At kursusdeltageren udbygger sin viden om undervisning ud fra  Halliwick konceptet
  • At kursusdeltageren i sin forberedelse til kurset og i praktik på første del af kurset arbejder med rollen som gruppeleder med fokus på differentieret undervisning.
  • At kursusdeltageren får øget indsigt i udfordringerne i non-verbal kommunikation i vandaktiviteter
  • At kursusdeltageren kan vurdere en svømmers aktuelle færdigheder i vandet med HASAM´s vurderingsskema samt det validerede måleredskab S.W.I.M.
  • At kursisten i sin forberedelse til kursets anden del og på kurset arbejder med målsætninger for den enkelte svømmer ift. egen hverdagspraksis

Forudsætning for deltagelse i videregående kurset er, at du har gennemført Halliwick Grundkursus og har et medlemskab af HASAM

Hvis du er interesseret i et Halliwick videregående kursus
Send en mail til hasam@halliwick.dk

Eller kontakt mig på mobil: 3055 9629 for at høre nærmere om Halliwick videregående kurser i Danmark eller i udlandet.