Konsulentopgaver

Jeg har løbende forskellige former for konsulentopgaver

  • Vejledning i forhold til aktiviteter i vand
  • Vejledning og supervision i forhold til træning i vand
  • Individuel bassinfysioterapi til borgere med funktionsnedsættelse
  • Faglig partsdeltager for børn/unge med funktionsnedsættelser og deres forældre ved møder med Kommunen/Institution
  • Sparring til kollegaer i feltet
  • Tilrettelæggelse og organisering af kurser og konferencer

Individuel bassinfysioterapi – træning/behandling i vand
Læs en borgerens artikel  om hendes genoptræningforløb efter at have fået et kunstigt knæ (alloplastik) i menuen

Kildebo – Center for Neurorehabilitering
Vejledning til fysioterapeuter i hverdagens bassinfysioterapi efter Halliwick Grundkursus
Læs fysioterapeuternes artikel om forløbet i menuen til højre

Supervision i bassinet

Supervision i bassinet

Center for Neurorehabilitering, Dianalund

I efteråret 2015 var jeg konsulent på et kvalitets udviklingsprojekt om bassintræning for de 3-4 klienter, som deltager i Sorø Helsebad en gang om ugen.

Læs nærmere: Center for Neurorehabilitering, Dianalund
Læs fysioterapeutens artikel om forløbet i menuen til højre

Fagligt inspirationsmateriale
I udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer for ergo- og fysioterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne var jeg medlem af arbejdsgruppen mellem  Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge, som gav de terapeutiske repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe  faglig sparring og efterfølgende udviklede et fagligt inspirationsmateriale.

Materialet er finansieret af satspuljen for træning af børn og unge med svært fysisk handicap efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Det faglige inspirationsmateriale består af en række foldere, der giver eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med cerebral parese samt beskriver måleredskaber til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med cerebral parese.

Læs nærmere på www.boernefysioterapi.dk

Udviklingsopgaver og projektforløb
Jeg har fået god inspiration fra  Projekt Governance og projektmedarbejderen som konsulent på SDU (2013). Eksamensopgaven tog afsæt i positionen som projektleder i stor kommunal organisation.

Jeg har nydt at få reflekteret med nyere teori om forandringsprocesser.
Samtidig har jeg fået kigget bagud på mine gamle projekter:
Hvor havde jeg fået det grebet klogt an rent strategisk og strukturelt?
Men også fundere over, når det gik galt – var det ud fra teorien  dømt til at meget små chancer for succes?
Var det mission impossible eller  ville en anderledes strategi have øget chancerne for succes?