Jeg er uddannet fysioterapeut og er kandidat (Cand.scient) i Idræt og Sundhed fra SDU.
Derudover har jeg en Master i Professionsuddannelse og Professions udvikling fra Københavns Universitet.

Efter i flere år at have arbejdet som projektleder indenfor det sundhedsfaglige og socialfaglige område tog jeg springet og vendte tilbage til uddannelse ved at tage Kandidatudannelsen med henblik på forskning indenfor feltet: bassinterapi, træning i vand, og svømning for børn og unge med funktionsevnenedsættelse.
Jeg har skrevet artikler på basis af mit speciale:
“Habilitering ved aktiviteter i vand. En undersøgelse af tilbud og begrebsforståelser på tværs af sektorer.” SDU; 2014.

De forskellige begrebsforståelser er en stor udfordring i forskning på tværs af sektorer. I tilknytning til de internationale præsentationer af studiet har jeg skrevet denne artikel i 2014:  Habilitation through activities in water
Artiklen er udgivet af Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie

I sommeren 2015 blev jeg opfordret af Forlaget Munksgaard til at skrive bogen; “Bassintræning”, som udkom i april 2016.
Læs anmeldelsen her.

Jeg er tilknyttet et internationalt forskningsprojekt i anvendelsen af ICF ift. bassinfysioterapi samt jævnligt involveret i  mindre udviklings- og forskningsprojekter i Danmark. Derudover har jeg haft fornøjelsen af jævnligt at være vejleder for bachelorprojektet for studerede i psykomotorik eller fysioterapi.

Jeg har haft egen virksomhed siden 2005 med undervisning, evaluerings- og konsulentopgaver. Aktuelt har jeg hovedsagelig undervisning,  vejledning og supervision indenfor bassinterapi, vandaktiviteter og svømning for børn og voksne med nedsat funktionsevne. Jeg tilbyder individuel bassinfysioterapeutisk træning af borgere med funktionsnedsættelser i et genoptræningsforløb eller som en del af en (re-)habilitering.

Jeg har løbende forskellige konsulentopgaver i form af udviklingsprojekter eller faglig bistand til borgere og deres pårørende.

Jeg er Senior Lecturer i Halliwick for International Halliwick Association (IHA), hvilket indebærer mentoransvar og godkendelse af nye undervisere i hele verden. Aktuelt er jeg mentor for fysioterapeut Christine Hjortkjær, St. Heddinge . Mit forløb med en brasiliansk fysioterapeut stoppede i 2015.

Jeg er formand for Halliwick samarbejdet i Danmark (HASAM)

International Halliwick Association blev i 2018 hjemmehørende i Danmark og fik c/o adresse hos mig, som kasserer og medlem af Executive Committee. Læs nærmere: International Halliwick Association (IHA)

Jeg er æresmedlem af  Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Jeg har i mange år været beskikket censor for Fysioterapeutuddannelsen på klinisk eksamen og den afsluttende Bachelor eksamen.

Jeg er desuden pt. medlem af følgende foreninger og netværk:

Danske Fysioterapeuter

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Læger uden grænser

Gigtforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Mine faglige interesser fletter sig ofte sammen med – og kan ikke altid adskilles fra mine fritidsinteresser. Jeg holder af aviser for at følge med i samfundsmæssige forhold. Vandreture og naturoplevelser i Danmark er blevet hverdagen udover at være en aktiv mormor.

Jeg flyttede til Ølsted i Nordsjælland i starten af nedlukningen af Danmark pga. Covid-19.