Tema: deltageren, der er utryg eller moderat vandskræk

Sted: Snedsted Hallen, Thy
Tid:  26. februar 2022

Formålet med dette kursus er at undervisere, som har erfaringer med holdundervisning, får styrket deres kompetencer i undervisningen af deltagere, som er utrygge i vandet eller er moderate vandskrækkere.

Inden kurset sendes et spørgeskema til personlig forberedelse til kurset.

Timeplan:
10.00 – 10.30: Teori:     Præsentation

                                      Hvordan taler vi om oplevelser i vandet
10.45 – 12.15: Praktik:  Grundfærdigheder i vandet m. afsæt i Halliwick® konceptet
                                      At give kropslige erfaringer
                                      Analyse af kropslige færdigheder i vandet
Frokost
13.15 – 14.15: Teori:     Vandets egenskaber – giv viden til deltagerne
                                      Ændre deltagernes tankegang – viden og kropslige erfaringer
Kaffe-pause med walk and talk opgave
15.00 – 16.00:  Praktik: Oplevelser/aktiviteter/øvelser til skabe tryghed
                                      Brug af redskaber
                                      Udfordringer ift. undervisning på et hold
16.30 – 17.00:  Teori:    Opsamling fra praktikken
                                      Evaluering af dagen

Temadagen arrangeres af Dansk Oplysningsforbund (DOF) efter ønske fra lokale undervisere.
Yderligere information og tilmelding via DOF  – klik her