Webinar om demensvenlig svømning
Torsdag, den 3. marts 2022, kl. 19.30 – 21.30

Webinaret har til formålet at formidle viden om demens og inspirere til at skabe et demensvenligt miljø, hvor vi færdes i hverdagen, hvad enten det er i sundhedstilbud, foreningslivet eller i privatsfæren.

Demens er i disse år en stor udfordring i vores samfund og forventes i stigende grad at præge vores fremtid i takt med øget levealder og vækst i de ældre befolkningsgrupper. Gennem oplæg og debat ønsker vi at sætte fokus på, hvorledes der kan skabes relevante og meningsfulde aktiviteter for demente i svømmehallen og give konkret inspiration for demensvenligt miljø ift. svømmehallers rammer

Programmet for webinaret:

Velkomst
v/Bodil Føns Knudsen, HASAM

Hvad er demens og hvilke udfordringer kan en demenssygdom medføre i hverdagen?
v/Linn Wittendorff, Demensvenlig By konsulent i Aarhus Kommune

  • Kort indføring i hvad demens er og bevirker for den enkelte og for deltagelse i samfundslivet

Hvilke effekter på hjernen kan opnås ved træning i vand?
v/Bodil Føns Knudsen, fysioterapeut og kandidat i Idræts- og Sundhed

  • Beskrivelse af de fysiologiske virkninger på hjernens funktion, der kan opnås gennem træning i vand

Demensvenlighed – hvad og hvordan?
v/Linn Wittendorff, Demensvenlig By konsulent i Aarhus Kommune

  • Hvordan arbejder man i Århus Kommune med demensvenlighed?

Kan det gøres bedre?

v/ Jørn Bundsgaard Johansen, eksamineret speciallærer samt opfinder.

  • Erfaringer fra forløb med pårørende med demens og refleksion over barrierer og muligheder for at fremme tilgængelighed

Medlemmer af HASAM: 100,-kr.; ikke medlemmer: 300,- kr.
Tilmelding på www.halliwick.dk